Grupper

Mindfulness på Møn
– september 2022

Gruppe 1  
På kurset træner vi en anden form for opmærksomhed – det bevidste nærvær. Det er at få en venlig, accepterende og medfølende holdning til de tanker, følelser og kropsfornemmelser, der opstår fra øjeblik til øjeblik. Vi træner at opdage, når man er flydt af sted med en tankestrøm eller er forsvundet ud i et følelsesvirvar eller kropsfornemmelser, og hvordan man kan komme tilbage til her og nu. Vi opøver således i højere grad at være med tanker og følelser snarere end at identificere sig med dem. Evnen til bevidst nærvær opøves og trænes gennem en række mindfulness meditationsøvelser, herunder kropscanningsmeditation, yogaøvelser og siddende meditationer. Disse fås på lydbånd. Kurset vil have et forskelligt tema fra gang til gang og være en vekslen mellem undervisningsoplæg, øvelser og yoga samt udveksling af erfaringer med træningen.
Afhængigt af vejret vil noget af træningen foregå udendørs, hvor vi åbner for vores sanser – fornemmer eftersommeren og det kommende efterår – sanser jorden under os, ser de begyndende gule og røde farver, mærker vinden og betragter himlen over os. Med et tilstedevær her og nu, uden at skulle andet end det.
Kurset er inspireret af og lægger sig op af MBSR (mindfulness baseret stress reduktion).

Gruppen er et forløb over 8 aftener fra 17-20 samt en søndag fra 10-17
Datoer : Den 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10, 7/11 og 14/10 Samt søndag den 30/10
Der er max 6 deltagere i gruppen.
Pris: 3600kr
Der er ligeledes mulighed for et individuelt lignende forløb over 8 gange en time.
Pris: 4200kr

Gruppe 2 er for dig, som har nogen erfaring med meditation og ønsker at fordybe din praksis.
Du vil her være bekendt med nærværsindstillingen – det åbne og medfølende nærvær i nuet.
Vi vil her sidde i længere perioder, hvor vi fordyber nærværet og kontakten med hjertet.
Vi vil udveksle omkring, hvad der dukker op i øvelserne og meditationen samt de udfordringer, du møder undervejs.
Du vil få en fornemmelse af, at gruppen bærer dig og har en støttende effekt på din meditation.
Hver gang vil der være en kropsbaseret del med yoga øvelser, hvor vi er nærværende med de kropsfornemmelser, der opstår undervejs og lytter ind i kroppens sprog med henblik på mere kropsligt tilstedevær som et fundament for meditationen.
Vi vil lave chakraøvelser og mærke effekten af øvelsernes balancerende og blødgørende effekt på krop og psyke. Vi vil lave øvelser, der fordyber kontakten med hjertet
Afhængigt af vejret vil noget af træningen foregå udendørs, hvor vi åbner for vores sanser – fornemmer eftersommeren og det kommende efterår – sanser jorden under os, ser de begyndende gule og røde farver, mærker vinden og betragter himlen over os. Med et tilstedevær her og nu, uden at skulle andet end det.
Der vil være en forventning om at du har en daglig meditationspraksis eller et ønske om at få det.

Gruppen er et forløb over 10 gange på tirsdage fra 17-20 og har 6 deltagere.
Datoer: Den 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11 og 15/11
Der er max 6 deltagere i gruppen.
Pris: 3600kr

Selvudviklingsgruppe på Møn september 2022 – forløb over 5 lørdage

Selvudviklingsgruppen vil være en kombination af psykoterapi, kropsarbejde, yoga og mindfulness.

Mindfulness-baseret psykoterapi med udgangspunkt i her og nu, hvor følelsen i kroppen med kærlig venlighed omfavnes af åndedrættet, vil kombineres med selvudviklings- og mindfulness øvelser. Vi vil se på, hvordan krop og sind hænger sammen og ved hjælp af åndedrætsøvelser, yoga og hjerteøvelser arbejde på en øget gennemstrømning og helhed i den enkelte. Ligeledes vil arbejde med skyggesider og drømme formidle denne proces. I arbejdet med skyggesider vil det ofte vise sig, at ubehagelige følelser som vredladenhed og ligegyldighed projiceres over på naboen eller kollegaen, men når det opdages, er der mulighed for at trække projektionerne hjem og kigge endnu dybere i sig selv. I arbejdet med drømme ser vi på, hvordan det, der ikke kommer til udtryk i dagliglivet, kompenseres i drømmelivet og har sit eget liv dér. Ved at bevidstgøre dette, kan livet blive mere fuldt og helt.
Med baggrund i ovenstående vil vi tage udgangspunkt i de enkelte deltagere og gruppens proces.

Helt konkret vil indholdet i selvudviklingsgruppen være:

Individuel terapi i gruppen  – kropsarbejde i form af yoga og bioenergetiske øvelser
Fantasirejser med tegning/maling af det, du møder og arbejde med tegningerne
Mindfulness øvelser   –  Hjerteøvelser  –   Skyggeøvelser  –  Arbejde med drømme

Datoer: Lørdage den 24/9, 29/10, 19/11, 10/12-22 og den 21/1-23
Pris : 6000kr

Gruppeforløb på Møn – for kvinder der har
været udsat for seksuelt overgreb
– 15 gange med start 6/1-23

                                  
http://www.akk-psykoterapi.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/11/gruppe-for-kvinder-7.pdf