Psykoterapi

At være nærværende og have opmærksomhed på det, som rører sig i os, er i sig selv helende.

Gennem årene har jeg udviklet en buket af forskellige metoder og teknikker, som jeg benytter mig af og tilpasser til den enkelte klient og problematik. Jeg er særlig optaget af SE terapi (se herunder), men benytter mig også af samtaleterapi, kropterapi, schematerapi og mentaliseringsbaseret psykoterapi.

Jeg tager udgangspunkt i nuet – hvad der sker indeni dig lige nu og her, og hvad der sker i kontakten mellem os – ud fra troen på, at der viser sig lige netop det, som der er brug for at blive kigget på og arbejdet med.

Måske har du længe været trist og deprimeret eller manglet energi og kræfter til at klare dit liv. Måske har du problemer i dit parforhold og svært ved at udtrykke dine behov og længsler. Eller problemer på arbejde med at sætte grænser og sige fra. Du kan have problemer med spisning, som enten viser sig ved, at du nægter dig selv mad, eller du overspiser og kaster op eller du overspiser uden at kaste op. Måske lider du af søvnløshed, ligger og bekymrer dig og har spændinger i kæbe og nakke, som generer dig og holder dig vågen. Det kan være, du ikke føler dig set og måske har du en historie, hvor du heller ikke i din barndom følte dig set og mødt i dine følelser og behov. Måske mærker du vrede og ved ikke, hvad det handler om.  Eller du har været ude for en traumatisk hændelse. For at nævne nogen af de ting, der kunne få dig til at opsøge en terapeut.

Mit terapeutiske arbejde er overvejende ressource-orienteret og balancerende. Jeg søger i samarbejde med dig ved hjælp af det, vi kalder ydre og indre ressourcer, at balancere de ubalancer, som er i sind og krop – forårsaget dels i vores barndom og opvækst, dels i vores voksenliv.

Åndedrættet

Åndedrættet er essentielt. Det giver liv og med det forbinder vi os til os selv og til vores krop. Uden åndedrættet dør vi, og med et overfladisk åndedræt lever vi kun halvt. Ved at trække vejret fuldt, tager vi plads i os selv – og har muligheden for at tage plads i verden omkring os.

Mange af os trækker ikke vejret ordentligt – vi har så travlt og farer stakåndede af sted til alle vores gøremål. Vi giver os ikke tid til at få den fulde næring af vores åndedræt med det resultat, at vores krop fungerer på halv kraft og ikke er i besiddelse af sit fulde potentiale. Det betyder, at vi bliver energiforladte, deprimerede og får alle mulige symptomer

Jeg har fokus på dit åndedræt i terapien – opmærksomhed på hvor i kroppen, du trækker vejret, og hvor det er stagneret. Jeg benytter åndedrætsøvelser dels for at give energi og liv til din krop – dels for at øge din opmærksomhed og dit nærvær med kroppen og dens signaler.

Kropterapi

Mange af os har lukket af for kroppen i et fortravlet liv med mange gøremål og ting, der skal nås.

Vi ”befinder” os for en stor del i vores tanker med at analysere, overveje, spekulere og ofte kritisere og fordømme både os selv og de mennesker, som er omkring os.  Disse tanker har tendens til at danne spændinger i kroppen og lukke af for den naturlige energi.

Vores følelser har til huse i kroppen, og så længe, vi er i vores tanker, er vi ubevidste om, hvad der følelsesmæssigt foregår i os – hvordan vi har det med os selv og med det, som foregår omkring os.

Tilstedeværelsen i kroppen er overordentlig vigtig – og det er den, jeg har fokus på i kropterapien: At komme til stede i kroppen og være med sine følelser. Vores krop er klog og ved godt, hvad den har brug for. Ved at lytte og mærke efter kroppens signaler kan vi finde ud af, hvad vi har brug for at gøre for at genoprette den ubalance, der kan være opstået i en svær periode

Vi arbejder med din grounding og jordforbindelse på at komme tilstede og mærke dig selv.

Jeg forholder mig til kroppen på den måde, at jeg spørger ind til, hvad du fornemmer og sanser i din krop, alt i mens du fortæller om det, du har det svært med, eller mens du fortæller om din glæde.  Ofte vil ked-af-det-hed vise sig ved, at du holder vejret eller har ondt i maven. Vrede kan vise sig som ondt i lænden eller kæberne. Glæde kan vise sig som bobler i maven. Ved at blive opmærksom på dette – og mærke følelserne i kroppen, kommer der plads og liv – og følelserne kan forløses, ikke kun verbalt men også kropsligt.  Jo mere vi er til stede og mærker vores følelser, jo større frihed er der til at reagere på det, som er omkring os – til at sige ja og nej til ting i vores liv.

SE-terapi (Somatic experiencing) – Traumeterapi

Et traume er en overbelastning efter en chokerende eller belastende situation. Det kan fx skyldes en ulykke, voldtægt, seksuelt misbrug i barndommen, mobning, eller det kan være pludselig at miste en, man har kær. Traumet er opstået, fordi noget er gået for hurtigt eller har været for intenst til, at du har kunnet følge med og fordøje oplevelsen. Grænserne for, hvad du kan klare, er blevet overskredet, og du føler dig i fare og er fortsat i alarmberedskab.

Hvis ikke man umiddelbart efter traumet har mulighed for at bearbejde det, der er sket, vil det sætte sig i kroppen som blokeringer, spændinger og uforløst energi. SE-terapi er en langsom og nænsom arbejdsmetode, som giver mulighed for, at dit system kan bearbejde oplevelserne gradvist og få mere overskud til at heale op. I SE-terapi arbejder man i mindre grad med selve traumet og i højere grad med kroppens reaktion på traumet.

SE-metoden handler om, hvordan vores nervesystem samarbejder med vores overbevisninger, følelser og krop. Den er udviklet af Peter Levine på baggrund af studier af dyr. Når et dyr udsættes for fare i naturen, vil det reagere med enten at flygte eller gå i kamp. Hvis ingen af disse to strategier er mulige, vil det gå i ”frys”, dvs. det lammer sig for at beskytte sig mod den opståede fare. Når faren er ovre, ryster dyret sig på plads igen og kan fortsætte livet som før. Vi mennesker har den samme evne, men vi har desværre også evnen til at undertrykke den. Derfor forbliver der anspændte muskler og et låst stressrespons i vores krop. Dele af os kan således være i overlevelses-tilstand i lang tid efter oplevelsen.

I SE-terapien arbejdes nænsomt på at forløse kroppen fra traumets greb. Kroppen hjælpes til at færdiggøre de bevægelser, som det ikke var muligt af fuldføre under traumet. Det kan være en impuls til at løbe væk, at sige fra overfor en overgrebsperson eller flytte sig fra en situation. Der arbejdes med kroppens visdom ved at lade kroppen gøre det, den har brug for, ud fra en viden om dens selvhelende potentiale. Ved hjælp af åndedrættet og ydre og indre ressourcer hjælpes du til at mærke og sanse kroppen og de følelser, som ofte er fortrængt.

Når kroppen føler sig hjulpet til at genfinde sit eget healingspotentiale, fortsætter den selv processen mod selvhelbredelse. Det kan være med fysiske bevægelser, gråd, vrede eller andre reaktioner, der får lov til at komme til udtryk i nuet. På den måde kan du genetablere balancen i dit nervesystem og igen opleve en følelse af tryghed og sikkerhed samt komme ud af den fastlåste tilstand, traumet har forårsaget.