Psykoterapi

At være nærværende og have opmærksomhed på det, som rører sig i os, er i sig selv helende.

Gennem årene har jeg udviklet en buket af forskellige metoder og teknikker, som jeg benytter mig af afhængig af situationen. Det drejer sig især om kropterapi, SE-terapi, gestaltterapi, kognitiv terapi samt neuroaffektiv psykoterapi.

Mit terapeutiske arbejde er overvejende ressource-orienteret og balancerende. Jeg søger i samarbejde med dig ved hjælp af det, vi kalder ydre og indre ressourcer, at balancere de ubalancer, som er i sind og krop – forårsaget dels i vores barndom og opvækst, dels i vores voksenliv. De svære følelser skal / kan ikke elimineres, men kan balanceres og rummes / smeltes i en omsorgsfuld atmosfære.

Jeg tager udgangspunkt i nuet – hvad der sker indeni dig lige nu og her, og hvad der sker i kontakten mellem os – ud fra troen på, at der konstallerer sig lige præcis det, du har brug for på det pågældende tidspunkt.
Jeg arbejder typisk med stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, sorg/krise, lavt selvværd og eksistentielle problematikker.

Åndedrættet

Åndedrættet er essentielt. Det giver ilt og liv til vores krop – og det er med os hele tiden – lige ved hånden.

Ofte trækker vi ikke vejret ordentligt – mens vi har så travlt og farer stakåndede af sted til alle vores gøremål. Vi giver os ikke tid til at få den fulde næring af vores åndedræt med det resultat, at vores krop fungerer på halv kraft og ikke er i besiddelse af sit fulde potentiale. Det betyder, at vi kan blive energiforladte, angste og måske deprimerede.

Jeg har fokus på dit åndedræt i terapien – opmærksomhed på hvor i kroppen, du trækker vejret, og hvor det er stagneret. Jeg benytter åndedrætsøvelser dels for at give energi og liv til din krop – dels for at øge din opmærksomhed og dit nærvær med kroppen og dens signaler. Vores følelser mærkes i kroppen, måske som spændinger, uro eller smerte, og ved hjælp af åndedrættet kan vi skabe plads og rum  samt lindring for følelserne, både de positive og negative.