Selvudvikling

Selvudvikling

Selvudvikling er en form for naturlig forlængelse af terapi og en samlebetegnelse for de mange metoder, der fremmer selverkendelse og større helhed i den voksne personlighed. I et terapeutisk forløb arbejdes der typisk med en specifik problematik – måske angst, depression, spiseforstyrrelse eller stress – og selvudviklingsdelen – at lære sig selv at kende på et dybere plan – følger ofte naturligt efter dette.

I et selvudviklingsforløb (individuelt eller i gruppe) integreres psykoterapi og mindfulness – og det svære og sårbare omsluttes i en atmosfære af medfølelse. Der trænes en bevidsthed om, hvordan krop og sind hænger sammen, og ved hjælp af åndedrætsøvelser, hjerteøvelser samt arbejde med drømme og skyggesider arbejdes på en øget gennemstrømning, helhed og integration i den enkelte.

I det dybere arbejde med kroppen og psyken er det muligt at udforske nye sider af sig selv.  Iboende evner og uudfoldede talenter kan komme til syne og åbenbare nye muligheder og veje.  Nye døre kan åbne sig i forhold til arbejdsliv, kærlighedsliv eller fritidsliv.

I arbejdet med skyggen arbejdes der med følelseslivet og projektionerne. Vi ser på, hvordan ubehagelige følelser som fx vredladenhed og ligegyldighed nemt projiceres over på kollegaen eller naboen – og når det opdages – hvordan det er muligt at trække projektionerne hjem og kigge dybere i sig selv.

I arbejdet med drømme ser vi på, hvordan det, der ikke kommer til udtryk i dagliglivet, kompenseres i drømmelivet og har sit eget liv der.

Der arbejdes på en bevidsthed om hjertet, hvor emotioner og hjertefølelser nuanceres og skilles. Emotionerne opleves, som om de har med solar plexus eller maven at gøre – i modsætning til de empatiske følelser, der reflekteres omkring det fysiske hjerte. Emotioner er følelser som vrede, stolthed, triumf og misundelse. De er filtre mellem mennesker og kan føles som en tilsyneladende beskyttelse, der dog ofte medfører en isolation fra andre mennesker. Hjertefølelserne derimod er glæde, sorg, medfølelse og tillid, der bygger broer mellem mennesker.

I et selvudviklingsforløb vil mindfulness-baseret terapi kombineres med nærværs-øvelser tilpasset den enkeltes og gruppens behov.

Den menneskelige helhed kan beskrives og sammenholdes i fem punkter eller områder (jvf. Jes Berthelsens pentagram). Det drejer sig om de fem medfødte kompetencer: kroppen, åndedrættet, hjertet, kreativiteten og opmærksomheden. Vi har fokus på disse områder i selvudviklingsforløb og arbejder med dem som beskrevet i det følgende:

At blive bevidst om kroppen

Der arbejdes på en dybere kropsbevidsthed ved hjælp at kropscanning, yoga og bioenergetiske øvelser. Det handler om at få opmærksomhed på enkelte dele af kroppen og samtidig mærke hele sig selv – at mærke et flow i kroppen samt hvor der er blokeringer og energiforladte områder.

Bevidsthed om åndedrættet handler om at lære åndedrættet at kende. Hvordan sindsstemninger påvirker åndedrættet, fx at stress kan bevirke et overfladisk, hurtigt åndedræt og angst et nærmest lammet åndedræt. Og omvendt at åndedrættet også kan påvirke og stabilisere sindsstemninger, dvs. berolige følelser.  Åndedrættet er en kæmpe ressource, som vi har hos os til enhver tid, og som vi frit kan benytte os af. Vi vil arbejde med forskellige åndedrætsøvelser.

Bevidsthed om hjertet

VI vil i selvudvikling lave hjerteøvelser – arbejde på at huske hjertet og spørge hjertet til råds i vigtige anliggender. Når man er presset og føler sig afvist så også at huske en følelse af medfølelse eller hjertelighed – og opdage, at man kan rumme flere følelser på én gang.  Øve i bevidstheden at kontakte en, du holder af, og mærke kærlighedsfølelsen.

Bevidsthed om kreativiteten

Børn har en naturlig kreativitet, som for mange fortabes i løbet af opvæksten. Den kan genopdages og fornys ved at bringe opmærksomhed til den naturlige kreativitet i sproget, i bevægelser, i forskellige udfoldelser og sågar i rengøring og opvask. Vi fokuserer på kreativitet i selvudvikling gennem dans, bevægelse og maling af symboler mødt på fantasirejser.

Bevidsthed om opmærksomheden

Opmærksomheden kan opleves, som om den er alle vegne på én gang – måske optag et af en tanke, måske opslugt af en følelse (vrede eller glæde) eller en kropsfornemmelse (måske hjertebanken eller uro), måske optaget af en ydre begivenhed.

Opmærksomheden er svær at adskille fra det, som den er optaget af. Vi arbejder på at få en opmærksomhed på, ”hvor” opmærksomheden er – og måske ind imellem opdage den klare vågenhed bag alle de sindsindhold, som vi kan blive opslugt af – og så bevæger vi os over mod mindfulness!