Praksis på Østmøn

Praksis i Mandemarke på Østmøn

Strædet 9,
Mandemarke
4791 Borre

Find mig på KRAK

Kør gennem Stege mod Møns Klint. I Magleby køres til højre mod Klintholm Havn. Efter 2km drejes til venstre mod Mandemarke. I Mandemarke er Strædet første vej på højre hånd.