Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness betyder bevidst opmærksomt nærvær. Det vil sige at komme til stede i det, der foregår, uden at vurdere, kommentere eller dømme, men bare være med det, der er lige her og nu. At være med dig selv lige som du er og med en accept af, at lige nu er du, hvor du er.

Mange af os lever et travlt liv, hvor vi er optaget af mange forskellig ting, men hvor vi aldrig er helt til stede i det, vi foretager os.  Når vi drikker kaffe, tænker vi på, hvad vi skal bagefter. Når vi læser en bog, kører tankerne med en forestående opgave. Når vi vasker op, tænker vi på at blive færdig så hurtigt som muligt, så vi kan komme videre med andre gøremål. Resultatet er, at vi aldrig rigtig er der, hvor vi egentlig er.

I den almindelige måde at være opmærksom på, identificerer vi os med vores tanker og følelser. ”Nu er jeg glad”, eller ”nu er jeg ked af det”, hvor vi bliver ét med følelsen og er tilbøjelige til at fortabe os i den og i tanker fra fortiden om lignende situationer eller oplevelser. På den måde bevæger vi os væk fra den nuværende situation, hvor vi befinder os. Mindfulness handler om at blive opmærksom på vores tanker og følelser, at iagttage dem og acceptere dem med kærlig venlighed, men uden at blive kuldkastet og forført at dem. At få et perspektiv på sine tanker og følelser, så vi ikke er så nemme ofre for dem.

Tilsvarende i forholdet til andre mennesker, kan vores tanker og følelser blive vældig styrende.  Ofte vil vi være vurderende og have forbehold, som gør, at vi ikke ser ting og personer, som de egentlig er. Vi har allerede dannet os en mening på forhånd og ser og hører det, vi tror, vi vil møde. Vi er ofte selvkritiske og bebrejdende overfor os selv, hvilket så forårsager, at vi slår os selv i hovedet eller stopper os selv fra at gøre det, vi egentlig har lyst til, eller presser os unødigt. Dette kan forårsage dårligt humør, lav selvtillid og stress.

Mindfulness viser en anden vej – en anden måde at bruge sin opmærksomhed på. Ved at være bevidst opmærksom og iagttagende på en ikke-vurderende og dømmende måde til de tanker og følelser, som uophørligt kommer og går. Ved nænsomt at iagttage både de positive og negative tanker eller følelser kan vi være med dem uden at ”ryge i kulkælderen” eller ”flyve på en sejrsbølge”. Det betyder at få et mere balanceret og neutralt perspektiv på sig selv og på det, der fylder i bevidstheden.

Det er ikke nemt, da vi har mange års træning i at identificere os med de tanker og følelser, som fylder os. Men langsomt kan vi øve os i at være opmærksomme på en ikke-vurderende og ikke-dømmende måde ved igen og igen at gøre os opmærksomme på, når en tanke eller følelse kommer og styrer os i den ene eller anden retning.

Som sagt er vi i det almindelige liv ofte travlt optaget af mange forskellige gøremål og på den måde hele tiden i det, man kan kalde ”handlemodus”. Gennem mindfulness kan vi træne i højere grad at være afventende og stille betragtende overfor det liv, der hele tiden udfolder sig for os. Vi kan øve os i at være opmærksomme på vores krop og det vi sanser lige nu og på den måde udforske “værensmodus”.

Det kræver nogle gange mod at være åben og møde op i sit eget liv og se det, som det er, med åbenhed og uden forbehold samt møde andre mennesker med en tilgang båret af accept og venlighed. Det kan skabe angst- en følelse, som vi så også skal se på med kærlig nysgerrighed.

Opmærksomt nærvær er en evne, vi alle besidder, men som mange har mistet gennem årene i livets travlhed. Børn har denne evne til at møde verden med åbenhed og nysgerrighed og uden forbehold. Det handler om at genfinde den, det vil sige at finde tilbage til noget, vi allerede har. At møde verden som var det første gang, vi så den. Vi kan alle generhverve denne evne til nærvær.

Medfølelse er centralt i mindfulness. At have hjertet med i alt, hvad vi foretager os, og opøve en tålmodighed, accept og kærlig venlighed både overfor os selv og overfor de mennesker, som er omkring os.

Mindfulness kan give mere nærvær med dig selv og livet omkring dig. Det kan øge din opmærksomhed på, hvad der egentlig foregår i og omkring dig, snarere end hvad du tror og forestiller dig. Det kan træne dig i at være mere venlig overfor dig selv og dine omgivelser. Det kan øge din opmærksomhed på, hvad der stresser dig, og hvordan du presser dig selv, således at du får et valg i forhold til et andet perspektiv og en anden måde at være i dit liv og verden på.  Det kan afhjælpe stress og tristhed samt give mere meningsfylde. Mindfulness kan give mere balance i dit liv.

På kurset vil vi træne det at være nærværende og opmærksomme på forskellige måder.