Selvudvikling

Selvudvikling

Måske har du ikke behov for at arbejde med en bestemt problemstilling, men mere et behov for at lære dig selv dybere at kende, komme mere til stede i din krop og udforske nye sider af dig selv. Måske mærker du et behov for at udfordre dig selv på nye måder. Det kan være arbejdsmæssigt, parforholdsmæssigt eller i forhold til en særlig interesse. Måske ønsker du hjælp til at forstå dine drømmes sprog, eller du mærker en længsel efter mere kontakt med dit hjerte og din spiritualitet.
I arbejdet med kroppen og psyken kan uudfoldede talenter komme til syne og vise nye veje.
En selvudviklingsgruppe vil typisk være et forløb over 6 lørdage eller søndage over et halvt år og med ca 6 deltagere, det vil sige i en lille gruppe.
I en selvudviklingsgruppe vil der være fokus på den enkeltes terapeutiske proces, som fordybes og intensiveres af energien i gruppen. Vi vil arbejde på øget tilstedevær i kroppen ved hjælp af forskellige kropsøvelser, herunder yoga og bioenergetiske øvelser, som vil være med til at øge gennemstrømningen og hermed kontakten til kroppen. Ved hjælp af nærværs-øvelser vil vi arbejde på et øget tilstedevær her og nu, i kroppen såvel som i psyken.
Vi vil arbejde med skyggesider, som ofte projiceres ud på vores omgivelser, men kan give større rummelighed og medfølelse, når de trækkes hjem til os selv.
Der vil være mulighed for at arbejde med sine natlige drømme og herigennem blive mere bevidst om drømmenes tegn og beskeder. Vi vil lave fantasirejser, som kan være med til at udforske nye sider og kræfter hos den enkelte samt måske vise nye veje for livsprocessen.

Hele tiden vil vi arbejde med en kombination af den enkeltes og gruppens proces.