Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness betyder opmærksomt nærvær og inkluderer en anden måde at være opmærksom på end den, vi normalt gør brug af. Mindfulness indebærer en opmærksomhed og et nærvær overfor dig selv, sådan som du er, og over for livet, som det er. Det betyder at se gennem de forestillinger, vi ofte gør os om livet og om andre mennesker, som betyder, at vi tit ikke ser det, der faktisk er, men det vi tror, der er. Det betyder at se gennem det slør af forventninger og vurderinger, vi er tilbøjelige til at omslutte livet med, og som gør os blinde overfor det, som faktisk er.

Definitionen på mindfulness er bevidst og medfølende, ikke-dømmende opmærksomhed her og nu. Det betyder, at vi har en intention om nærvær (hvad er jeg opmærksom på lige nu?), og at vi undlader at tage stilling – at sige ja eller nej til det, der dukker op. Og sidst men ikke mindst, har vi hjertet med i alt, hvad vi foretager os. Vi træner på den måde bevidst nærvær, og hele tiden gør vi det med en venlig nysgerrighed i forhold til alt, hvad der dukker op.

Ved den sædvanlige måde at være opmærksom på, er vi sjældent til stede i nuet. Mens vi er i gang med opvasken, tænker vi på den kop kaffe, vi skal have bagefter, og mens vi drikker kaffen, tænker vi på de opgaver, vi efterfølgende skal i gang med. Det betyder, at vi en stor del af tiden ikke er der, hvor vi egentlig er. Vi er ofte i gang med flere ting samtidig – mens vi læser avis, hører vi radio, ser på mobiltelefon og snakker med vores kæreste med det resultat, at vi med vores opmærksomhed er alle vegne og ingen steder på samme tid.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-7.png

Når en tanke opstår, fx ”det går nok galt” – eller i den modsatte ende, ”det bliver nok en succes”, er vi tilbøjelige til at identificere os med tanken, som enten får os til at blive modløse eller omvendt lidt opblæste. På den måde kan tankerne blive vældig styrende for vores tilstand, eller man kan sige, at vi bliver ofre for dem og faktisk vældig ufrie.  Vi er tilbøjelige til at se vores tanker som fakta eller som virkelighed og glemmer, at de ”bare” er forskellige” hypoteser”, som vores sind – afhængigt af vores humør den pågældende dag, vores personlige og familiemæssige historie samt de konkrete omstændigheder – producerer lige nu.

Tilsvarende er vi med vores følelser tilbøjelige til at identificere os med en følelse af glæde, ked-af-det-hed eller frustration og lade følelsen tage hele billedet. Vi bliver ét med følelsen, og der eksisterer ikke andet end den. Vi glemmer, at følelser kommer og går, varierer i styrke over tid og hverken er permanente eller kroniske.

Med mindfulness træner vi bevidst nærvær i forhold til tankerne. Vi træner at ”være med” tankerne, snarere end at ”være” tankerne. Vi øver os i at se på tankerne med lidt distance, at genkende særlige tankemønstre og følelserne bag tankerne.  Hele tiden gør vi det med en venlig nysgerrighed.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-8.png

Tilsvarende med vores følelser træner vi at ”være med” følelserne snarere end at ”være” vreden, ked-af-det-heden eller en følelse af succes. At være mindfull med både følelser og tanker giver mere balance og mere ro, mindre sårbarhed overfor livets skiftende op- og nedture og mere klarhed. Det giver mere frihed til at være den, du er – med det, som er lige nu og her.  Vi oplever negative tanker, vrede og succes uden at identificere os med følelsen eller tanken, og vi oplever succes uden at blive indbildske. At være med en positiv tanke som succes kan umiddelbart være rart, men kan gøre os vældig sårbare, hvis vi bliver afhængige af det, da livet jo hele tiden er omskifteligt.

Med mindfulness træner vi at have opmærksomhed på kroppen og sanserne, som er fakta og det egentlig virkelighedsnære. Hjertebanken, halsen der snører sig sammen, sommerfugle i maven eller en spændt nakke og ryg er vigtige signaler, som har et budskab, der ofte overhøres i vores travle liv. Den sammensnørede hals kan uden opmærksomhed give en følelse af angst, som kan igangsætte katastrofe-tanker. Hvis vi kan lære at være mindfull med den primære sansning (fx den sammensnørede hals), lytte til den og tage hånd om den, så kan den negative spiral forhindres. At være mindfull med sommerfuglene i maven kan gøre fornemmelsen af glæde eller forventningsfuldhed mere hel og virkelighedsnær.

Mindfulness giver mere tilstedevær og mere nærvær med det, som er. Det giver mulighed for at være med livet, som det er, både når det viser sig fra sig fra sin lette og positive side, og når det viser sig med større udfordringer. At være med dig, som du er, ved at give opmærksomhed til det, som er, både det behagelige og det ubehagelige. Det kræver nogle gange mod at turde se livet, som det er, at se sig selv både med de charmerende træk og med de mindre positive træk. Det kræver tålmodighed, vedholdenhed, venlighed og styrke samt medfølelse og nysgerrighed. Disse discipliner vil vi vedholdende træne i mindfulness.

Mindfulness-kursus

8-ugers kurset er inspireret af Jon Kabat-Zinns MBSR-program (mindfulness baseret stress reduktion). Mindfulnesstræning har vist sig at være hjælpsom overfor angst, depression, stress og spiseforstyrrelser. Mange oplever dog udover dette, at træningen ligeledes giver mere ro og balance samt en mere venlig og accepterende indstilling overfor sig selv og andre.

På kurset træner vi en anden form for opmærksomhed – det bevidste nærvær. Det er at få en venlig, accepterende og medfølende holdning til de tanker, følelser og kropsfornemmelser, der opstår fra øjeblik til øjeblik. Vi træner at opdage, når man er flydt af sted med en tankestrøm eller er forsvundet ud i et følelsesvirvar eller kropsfornemmelser, og hvordan man kan komme tilbage til her og nu. Vi opøver således i højere grad at være med tanker og følelser snarere end at identificere sig med dem. Evnen til bevidst nærvær opøves og trænes gennem en række mindfulness meditationsøvelser, herunder kropscanningsmeditation, yogaøvelser og siddende meditationer. Disse fås på lydbånd. Kurset vil have et forskelligt tema fra gang til gang og være en vekslen mellem undervisningsoplæg, øvelser og yoga samt udveksling af erfaringer med træningen.

Meditationsgrupper

For de, som har gået på 8-ugers mindfulnesskursus eller lignende andetsteds, er der mulighed for at komme i en meditationsgruppe. Her vil være fokus på indre øvelser, længerevarende meditation, empatitræning og fordybelse. Der vil være kropsarbejde i form af yoga, bioenergetiske øvelser og gå-meditation.