Selvudviklingsgruppe

Selvudviklingsgruppe

Selvudvikling er en naturlig forlængelse af terapi og dækker over forskellige måder at arbejde med sig selv på, der fremmer selverkendelse og større helhed i den voksne personlighed. Hvor du i terapi typisk arbejder med en problemstilling som angst, depression, stress eller spiseforstyrrelse, så handler selvudvikling om at opdage og udforske nye sider af dig selv. I det dybere arbejde med kroppen og psyken kan uudfoldede talenter komme til syne og åbenbare nye veje. Døre kan åbne sig i forhold til arbejdsliv, kærlighedsliv og fritidsliv.

I en selvudviklingsgruppe integreres psykoterapi og mindfulness. Mindfulness baseret psykoterapi med udgangspunkt i her og nu, hvor følelsen i kroppen med kærlig venlighed omfavnes af åndedrættet, vil kombineres med selvudviklings- og mindfulness øvelser. Vi vil se på, hvordan krop og sind hænger sammen og ved hjælp af åndedrætsøvelser og hjerteøvelser arbejde på en øget gennemstrømning og helhed i den enkelte. Ligeledes vil arbejde med skyggesider og drømme formidle denne proces. I arbejdet med skyggesider vil det ofte vise sig, at ubehagelige følelser som vredladenhed og ligegyldighed projiceres over på naboen eller kollegaen, men når det opdages, er der mulighed for at trække projektionerne hjem og kigge endnu dybere i sig selv. I arbejdet med drømme ser vi på, hvordan det, der ikke kommer til udtryk i dagliglivet, kompenseres i drømmelivet og har sit eget liv der. Ved at bevidstgøre dette, kan livet blive fuldere og mere helt. Med baggrund i ovenstående vil vi tage udgangspunkt i de enkelte deltagere og gruppens proces.

Helt konkret vil indholdet i selvudviklingsgruppen være:

Mindfulnessbaseret psykoterapi  –  Kropsarbejde i form af yoga og bioenergetiske øvelser

Fantasirejser med tegning/maling af det, du møder og arbejde med tegningerne

Chakra-og åndedrætsøvelser   –  Hjerteøvelser  –   Skyggeøvelser  –  Arbejde med drømme


Et forløb er typisk over 6 lørdage/søndage fra kl. 10 til 17.00.