SE-terapi

SE-terapi (Somatic experiencing) – Traumeterapi

Et chok eller traume kan omfatte mange ting. Det kan fx være et piskesmæld efter en bilulykke. Det kan være voldtægt, seksuelt misbrug i barndommen eller det kan være chok over pludselig at blive forladt af sin kæreste/ægtefælle. I SE-terapi arbejder man i mindre grad med selve traumet og i højere grad med kroppens reaktion på traumet. Hvis ikke man umiddelbart efter traumet har mulighed for at bearbejde det, der er sket, vil det sætte sig i kroppen som blokeringer, spændinger og uforløst energi.

I SE-terapi tages udgangspunkt i dyrenes reaktion på traumer. Når dyr er udsat for fare, vil de reagere med enten at flygte eller gå i kamp. Hvis ingen af disse to strategier er mulige, vil de stivne, indtil faren er ovre, hvorefter de vil ryste sig ”til live” igen og fortsætte deres liv uden symptomer. Vi mennesker reagerer som dyrene med et instinkt til ved traumer at reagere med en kamp eller flugt impuls, og når dette ikke er muligt, stivner vi eller går ”i frys”. Problemet er at vi ikke får rystet os til live igen, og den ophobede energi fra den kamp eller flugtreaktion, som ikke var mulig, sætter sig som blokeringer og spændinger. Det kan vise sig som hovedpine, kæbespændinger, søvnløshed, frygt eller manglende energi for at nævne nogle eksempler.

I SE-terapien arbejdes nænsomt på at forløse kroppen fra traumets greb. Kroppen hjælpes til at færdiggøre de bevægelser, som det ikke var muligt af fuldføre under traumet. Det kan være en impuls til at løbe væk, at sige fra til en overgrebsperson eller flytte sig fra en situation. Der arbejdes med kroppens visdom, ved at lade kroppen gøre det, den har brug for og ud fra en viden om kroppens selvhelende potentiale. Ved hjælp af åndedrættet og ydre og indre ressourcer hjælpes du til at mærke og sanse kroppen og de følelser, som ofte er fortrængt.