Mindfulness

Jeg bruger mindfulness i terapien. Det bevidste, ikke-dømmende og medfølende nærvær til de tanker, følelser og kropsfornemmelser , der dukker op i bevidstheden. Hele tiden at tage udgangspunkt i her og nu og give kærlig  opmærksomhed til det, der udfolder sig fra øjeblik til øjeblik.  At være nærværende med det, der er – uden at forsøge at forandre eller fixe det, men at omfavne det med en åben kvalitet af venlighed, tålmodighed og tillid. At finde en følelses fysiske udtryk i kroppen og med åndedrættet give den plads og opmærksomhed kan til tider gøre, at den slipper eller i hvert fald bliver nemmere at være med.

Mindfulness er et vigtigt element i terapien ved stress tilstande, angst, depression samt ved spiseforstyrrelser og kan være med til at afhjælpe disse tilstande. Kropsopmærksomheden i form af yoga og bioenergetiske øvelser er vigtig og giver et fundament og modvægt/balancering i forhold til de mange tanker. Kontakten til kropssansningerne er central.  At iagttage og “være med” de svære følelser og tanker fremfor at identificere sig med dem er særdeles hjælpsomt og helende, i kombination med det medfølende nærvær til alt, hvad der dukker op.