Kropsterapi

Mange af os befinder os for en stor del i vores tanker uden så god kontakt til kroppen. Vores følelser har til huse i kroppen, og så længe, vi er i vores tanker, er vi ubevidste om, hvad der følelsesmæssigt foregår i os – hvordan vi har det med os selv og med det, som foregår omkring os.

Tilstedeværelsen i kroppen er overordentlig vigtig – og det er den, jeg har fokus på i kropterapien: At komme til stede i kroppen og være med sine følelser samt kropsfornemmelser. Vores krop er klog og ved godt, hvad den har brug for. Ved at lytte og mærke efter kroppens signaler kan vi finde ud af, hvad vi har brug for, for at genoprette en eventuel ubalance.

Jeg forholder mig til kroppen på den måde, at jeg spørger ind til, hvad du fornemmer og sanser i din krop, alt i mens fortæller om det, du har det svært med, eller mens du fortæller om din glæde. Ofte vil ked-af-det-hed vise sig ved, at du holder vejret eller har ondt i maven. Vrede kan vise sig som ondt i lænden eller kæberne. Glæde kan vise sig som bobler i maven. Ved at blive opmærksom på dette – og mærke følelserne og sansningerne i kroppen, kan der komme plads, så det er lettere at være med, og der kan komme ikke kun en verbal, men også en kropslig forløsning af følelserne. Jo mere vi er til stede og mærker vores følelser, jo større frihed er der til at reagere på det, som er omkring os – til at sige ja og nej til ting i vores liv.

Jeg bruger mindfulness i kropterapien – den venlige og nysgerrige opmærksomhed til de følelser og kropsansninger, som viser sig undervejs – samt accept og tilladelighed af det som er, samt given plads i kroppen ved hjælp af åndedrættet. Jeg benytter bioenergetiske øvelser til at aktivere energiflowet i din krop og få opmærksomhed på blokeringer og døde områder. Desuden arbejder jeg ressourceorienteret med mere afstemmende og balancerende øvelser fra SE-terapi og neuroaffektiv psykoterapi.