Mindfulness kursus

Mindfulness – grundforløb

Et 8-ugers kursus – inspireret af Jon Kabat-Zinns
8-ugers program, MBSR, mindfulness baseret
stress reduktion – har vist sig at være en god ramme
for mindfulness-træningen.

Formålet med kurset er at træne det bevidste nærvær.
På kurset opøves en bevidst, åben og accepterende
accept af det, som er og fylder i bevidstheden
sammen med en opmærksomhed på kroppen
og åndedrættet. Dette gøres ved hjælp af kropscanning,
yoga og siddende meditationer. Kurset vil herudover
være en vekselvirkning mellem undervisning,
øvelser og udveksling af deltagernes erfaringer med
mindfulness-træningen i hverdagen.

8-ugers programmet er for alle, der ønsker mere
bevidsthed samt nærvær og opmærksomhed i deres
liv. Det er ligeledes for dig, der lider af angst,
depression, stress, kroniske smerter eller spiseforstyrrelse
– og det er for dig, der ønsker en daglig
meditationspraksis.

Et kursus forløber over 8 aftener eller formiddage
med 3 timer pr gang samt en lørdag eller søndag. Et
individuelt forløb er ligeledes muligt. Der er kurser
på Møn og i København.

Mindfulness meditation
For de, som har lyst til at fordybe og udforske det
bevidste nærvær i en daglig/kontinuerlig meditationspraksis,
er der mulighed for efter 8-ugers kurset
eller lignende træning at fortsætte i en mindfulness
meditationsgruppe. Her vil være fokus på indre øvelser,
længerevarende meditation, empatitræning og
fordybelse. Der vil være kropsarbejde i form af yoga, bio-
energetiske øvelser og gående meditation.