Mindfulness baseret terapi

Mindfulness baseret terapi
Mindfulness kan være et vigtigt redskab i psykoterapien.
Når mindfulness integreres i psykoterapien,
er det bevidste nærvær til stede og betyder, at alle
tanker, følelser og kropsfornemmelser omsluttes i
en atmosfære af kærlig venlighed i det nu, som er
mellem klient og terapeut. Der arbejdes på at skabe
en tryghed i kroppen, som gør det muligt at mærke
følelserne, og med den beroligende effekt af åndedrættet
blive i stand til at rumme/være med og
på sigt slippe følelserne. Ved at kontakte de indre
ressourcer arbejdes på at balancere det, som er i
ubalance.

Der er lavet en del forskning af den terapeutiske effekt af
mindfulness og dokumenteret en positiv effekt på angst,
stress, depression og spiseforstyrrelser. Den almindelige
bevidsthed vil som oftest søge at komme fri af ubehagelige
tanker og følelser – men det har vist sig, at den venlige og
accepterende holdning til det, som fylder samt en opmærksomhed
på kropsanserne sammen med den beroligende effekt fra åndedrættet
er særdeles hjælpsom ved disse psykiske tilstande.
Tilstedeværelse i nuet kan være en hjælp til ikke at blive fanget
ind i negative tanker og fortællinger om sig selv samt svære
følelser, som kan betyde, at man mister perspektivet på sit øvrige
liv. Træningen gør, at man får et andet forhold til det besværlige,
som således ikke forsvinder, men kan blive lidt lettere at have
med at gøre.