Mindfulness-baseret terapi

Mindfulness-baseret terapi

Mindfulness har rødder i buddhismen, men har de senere år fundet vej til Vesten og ind i en ikke-religiøs sammenhæng. Mindfulness er ikke bare en metode eller en teknik, men en måde at træne bevidstheden på i retning af bevidst nærvær – et nærvær der ikke kun er til stede i meditationsrummet, men i hele ens øvrige liv, det vil sige i familielivet og parforholdet, på arbejde og i fritiden.

At være mindful betyder at være til stede i nuet på en venlig, accepterende og ikke-dømmende måde. Denne indstilling er en hjælp til ikke at identificere sig med tanker og følelser og komme til stede i nuet på en mere direkte og livgivende måde.

Der er lavet en del forskning i effekten af mindfulness og dokumenteret en positiv effekt på angst, stress, depression og spiseforstyrrelser. Mindfulness kan således bruges i terapeutisk sammenhæng. Den almindelige bevidsthed vil som oftest søge at komme fri af ubehagelige tanker og følelser – men det har vist sig, at den venlige og accepterende holdning til det, der fylder, samt en opmærksomhed på kropsanserne sammen med den beroligende effekt fra åndedrættet er særdeles hjælpsom ved disse psykiske tilstande.

Min erfaring er, at mange kan have gavn af denne træning af bevidstheden i retning af bevidst nærvær. Tilstedeværelse i nuet kan være en hjælp til ikke at blive fanget ind i negative tanker og fortællinger om sig selv samt svære følelser, som kan betyde, at man mister perspektivet på sit øvrige liv. Træningen gør, at man får et andet forhold til det besværlige, som således ikke forsvinder, men kan blive lettere at have med at gøre.

Mindfulness-indstillingen er blevet en integreret del af mit terapeutiske arbejde med klienter på den måde, at jeg forsøger at forholde mig til, hvad der sker lige her og nu samt have fokus på venlighed, accept og medfølelse. Bevidsthed om kroppen og opmærksomhed på kropsanserne er en væsentlig del af dette arbejde, som er med til at bibringe et fundament og en større tryghed, hvorudfra det er nemmere at forholde sig til de følelser og tanker, som kommer og går.