Fordybelsesgrupper

Fordybelses- og udviklingsgrupper for psykoterapeuter med fokus på kropterapi

Denne gruppe er for psykoterapeuter, som ønsker et forum for deres egen individuelle og kropterapeutiske fordybelse.

Fokus er på den individuelle terapi i gruppen. Min erfaring siger mig, at effekten af terapien intensiveres og fordybes af gruppe-energien. Gruppen bruges som ressourcefelt og resonansbund i arbejdet med den enkelte og skaber derved et øget nærvær og en større rummelighed. Det er med til at skabe en større klangbund for de finere nuancer i arbejdet med os selv og vores klienter.

Som terapeut har jeg fokus på at balancere det i krop og sind, som er i ubalance. Jeg arbejder på at afstemme det svære og problematiske og således ”balancere det uafbalancerede” ved hjælp af det, vi kalder indre og ydre ressourcer.

Et andet fokus i mit arbejde er på kropterapien. Jeg benytter bioenergetiske aktiverende øvelser for at øge energiflowet samt opmærksomheden på blokeringer og døde områder i kroppen. Desuden arbejder jeg med afstemmende øvelser fra SE-terapi og Den neuroaffektive Psykoterapi.

Ud over disse ting arbejder jeg med det meditative element i terapien i form af vidnefunktionen, som iagttager ”følelsesstormen” og kan lægge lidt distance, hvormed denne bliver lettere at integrere: At være med det besværlige uden at kæmpe imod eller forsøge at få det væk kan give den ro, der skal til for at genskabe en balance, hvor vi kan være med os selv.

Indholdet i gruppeforløbet vil således være: individuel terapi i gruppen, gruppeproces, kropterapeutiske øvelser samt tegne-/maleterapi. Indimellem vil der være sekvenser af undervisning.

Et forløb er på 6 hele dage over et halvt år med en dag pr måned. Der er grupper i København og i Vordingborg. (se kurser)