Grupper

Jeg har arbejdet med grupper i forskellige sammenhænge gennem de sidste15 år.

Jeg startede i 1994 med grupper på Stolpegaard og har siden haft flerfamilie-grupper, udviklingsgrupper og utallige grupper for spiseforstyrrede, dels i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og dels i privat regi. Jeg har små fordybelses grupper for psykoterapeuter på 5-6 deltagere samt mindfulness grupper på forskellige niveauer.

Jeg er optaget af grupper og er af den opfattelse, at gruppeterapi er et vældig godt arbejdsredskab. Dynamikken i hver enkelt gruppe er helt unik, og den enkeltes proces i gruppen forstærkes af gruppens støtte og energi. Effekten af at være i en gruppe kan være kraftig og vække mange følelser fra andre gruppe-tilhørsforhold, bl.a. ens primære familie. Det kan opleves både angstfyldt og svært, men blive en både dybt helende og nærende proces. Hver gruppe har sit særlige præg og udviklingsforløb. Kombinationen af gruppedynamikken og den enkelte deltagers forløb udvikler sig på kreativ vis i mange forskellige retninger.  Den individuelle terapi i gruppen intensiveres og forstærkes af gruppeenergien.